Přejít k obsahu

Seminář

Možnosti zapojení do Evropských programů pro výzkum a inovace

Ve středu 4. dubna 2012 se uskutečnil ve 13:00 v místnosti UV115 seminář pořádaný RKO-ZČ ZČU v Plzni a Technologickým centrem AV ČR.

Cílem semináře bylo účastníky seznámit s možností získání grantu pro vzdělávání, výzkum a inovace z fondů EU.

Prezentace přednášek:

Patička