Přejít k obsahu

Seminář

Informace o podpoře a možnostech získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU – role Projektového centra

V pondělí 30. ledna 2012 se v 9:00 v místnosti UR007 uskutečnil pro zástupce fakult, ústavů a kateder představení Projektového centra (PC) a projektu EUPRO II LE 11004 (Regionální kontaktní organizace Západní Čechy – RKO). Cílem představení bylo seznámení zástupců ZČU se službami nabízenými PC a RKO na podporu mezinárodní spolupráce.

Kromě PC a RKO bude představeno CZELO, statistiky ZČU v oblasti mezinárodní spolupráce a další aspekty mezinárodní spolupráce.

Prezentace přednášek:

Patička