Přejít k obsahu

Zahraniční odkazy

H2020

ICT in Horizon 2020 toolbox - projekt Idealist sestavil užitečný nástroj (průvodce), který by měl napomoci navrhovatelům i řešitelům projektů od samého začátku při sestavování návrhu projektu po jeho realizaci a ukončení.

7FP

IP Guidelines - to provide information to businesses on practical steps they can take to protect their own creativity and innovation in IP-based products and services

NMP 2013 Orientation Paper - to provide potential applicants with the currently expected main lines of the 2013 work programme

Participant Portal - Research & Innovation

CORDIS - COmmunity Research & Development Information Service

Úvodní stránky 7. rámcového programu

Pro přípravu projektu jsou důležité následující sekce:

  • seznam výzev: Find a call - http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
    S každou výzvou jsou publikovány základní dokumenty potřebné k přípravě návrhu projektu (text výzvy, pracovní program, příručka pro předkladatele) Je důležité používat aktuální verze dokumentů, proto doporučujeme vždy stáhnout aktuální verze, nespoléhejte se na verze z jiných zdrojů.
  • základní dokumenty: Find a dokument - http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
    Odkazy na základní právní dokumenty a příručky. Najdete zde finanční pravidla, příručku k ochraně duševního vlastnictví, kontrolní seznamy a další nástroje užitečné při přípravě projektu, pracovní programy, modelové smlouvy pro různé typy projektů a další důležité dokumenty.
  • elektronická přihláška projektu: EPSS - https://www.epss-fp7.org/epss/
    Většina projektů se podává s pomocí aplikace EPSS. Jde o online webový nástroj, s jehož pomocí mohou  na přípravě projektu spolupracovat jeho účastníci a po dokončení návrhu je elektronicky odeslán Evropské komisi.

Většina projektů se podává s pomocí aplikace EPSS. Jde o online webový nástroj, s jehož pomocí mohou na přípravě projektu spolupracovat jeho účastníci a po dokončení návrhu je elektronicky odeslán Evropské komisi.

Technologické platformy

Euraxess - European Commission

Praktický průvodce fondy EU pro výzkum a inovace

Informační  služby

Této sekce můžete využít k vyhledání dokumentů a informací o partnerech a programech. Můžete se registrovat (bezplatně) a nastavit svůj profil, podle kterého vám pak budou do vaší mailové schránky doručovány aktuální informace.

IPR HelpDesk - Intellectual Property Rights - informace k problematice ochrany duševních práv, IPR Bulletin

Finance Helpdesk - aktuality, newsletter, příručky a nástroje

DG Research

research*eu – bulletin o evropském výzkum:

RKO zajišťuje tištěné exempláře – k dispozici mj. v informačním koutku RKO v čítárně časopisů knihovny Bory.

Star Projects – videa z úspěšných projektů

SME Techweb - podpora účasti malých a středních podniků v 7. RP

Publikce Marie Curie lze nyní najít na stránce http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/publications.htm.
Nejnovější z nich - "Marie Curie Actions - Inspiring Researchers"
obsahuje inspirativní případové studie výzkumů prováděných s podporou programu Marie Curie.

Na stránce http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus/mod_met
najdete příručku pro přijímání zahraničních výzkumných pracovníků v rámci programu Marie Curie.

Stránka "Syndicated News"
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=syndicatednews - obsahuje anotace článků o evropském výzkumu, které se objevily za posledních 30 dnů. Stránka je automaticky obnovována každých 30 minut.
 

DG Enterprise and Industry

Inovace: http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm

Odkazy na informace o inovačních politikách, nástrojích atd. (PRO INNO Europe, Europe INNOVA a další)

The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Evropský portál pro MSP - EN | CZ

Knihovna dokumentů 7. RP

Návrhy pracovních programů pro léta 2007/08

 

Patička