Přejít k obsahu

RKO pro západní Čechy

Co to je RKO-ZČ?

Regionální kontaktní organizace pro západní Čechy je společný projekt Západočeské univerzity v Plzni. Je součástí sítě NINET podporované MŠMT sdružující regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice.

Cíl RKO-ZČ

RKO-ZČ si klade v souladu se zadávací dokumentací programu EUPRO II za cíl umožnit a hlavně ulehčit prostřednictvím informační a administrativní podpory účast regionálních institucí v projektech mezinárodní spolupráce, převážně v Evropském výzkumném prostoru, a projektech bilaterální spolupráce, převážně spojování MSP, firem, institucí VaV a dalších subjektů pro tvorbu silných konsorcií, které dobře obstojí v oblasti mezinárodního výzkumu.

 • Podpořit zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím účasti českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zejména v 7.rámcovém programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (7RP).
 • Přispět k rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a středními firmami v mezinárodním měřítku.

Služby

 • Poskytování informací o programech
 • Asistence při přípravě projektů
 • Konzultace
 • Semináře
 • Mapování výzkumně – vývojového potenciálu regionu

Pro koho jsou služby určeny

 • Vysoké školy, výzkumné a vývojové instituce, veřejné instituce
 • Malé a střední podniky
 • Velké průmyslové podniky
 • Fyzické osoby


Projekt RKO-ZČ je finančně podpořen programem MŠMT EUPRO II (LE 11004).

Patička