Přejít k obsahu

Regionální kontaktní organizace pro západní Čechy 

Aktuality

Aktuality

Aktuality z OKO ICT

Můžete sledovat zde.

Evropská partnerství nabízejí první miliardu eur na inovativní projekty

Podrobnosti naleznete zde.

HORIZONT 2020 (2014 až 2020) se zaměřením na energetiku a dopravu

BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a Regionální kontaktní organizací Západní Čechy si Vás dovolují pozvat na informační seminář o rámcovém programu EU pro výzkum a inovace HORIZONT 2020 (2014 až 2020) se zaměřením na energetiku a dopravu

Datum: 12. června 2014 od 10:00 hod.

Detaily naleznete zde.

Konsorciální smlouvy (CA) v projektech 7. RP

Technologické centrum pořádá seminář na téma konsorciální smlouvy v projektech 7.RP.

Tento rok bude seminář uskutečněn nejen v Praze dne 19.6.2013.

Detaily na: http://www.fp7.cz/cs/prava-k-dusevnimu-vlastnictvi-ipr/akce/seminar-konsorcialni-smlouvy-v-projektech-7-rp

EUREKA a Eurostars: Příprava a podávání projektů 2013

BIC Plzeň ve spolupráci s TC AV a RKO-ZČU si vás dovolují pozvat na seminář EUREKA a Eurostars: Příprava a podávání projektů 2013.

Termín: 5. 6. 2013 od 9:30

Misto: ZČU v Plzni, Univerzitní 22, UI 127

Podrobnosti naleznete na http://www.bic.cz/novinky/eureka-a-eurostars-priprava-a-podavani-projektu-2013.htm

EUREKOU to teprve začíná…

Projektová kancelář FST ZČU ve spolupráci s BIC Plzeň - Podnikatelským a inovačním centrem a Technologickým centrem AV ČR pořádají seminář na téma EUREKOU to teprve začíná...

Seminář je tematicky zaměřený na méně propagované možnosti podpory mezinárodního výzkumu a vývoje, které budou využívány i v příštím programovacím období. V prezentacích tak zazní informace nejen o aktuálních výzvách, ale bude také nastíněn jejich výhled do budoucna. Součástí programu bude rovněž diskuze k aktivitám ZČU.

Seminář se koná v pondělí 27. 5. 2013 od 13:00 na Západočeské univerzitě v Plzni, v budově FAV a FST (Univerzitní 22) - zasedací místnost UV 115 (vstupní vestibul budovy)

Detailní informace naleznete na adrese: http://www.bic.cz/novinky/seminar-eurekou-to-teprve-zacina.htm

Fifth International Workshop on Patents and its Relation with R&D and Innovation

Fifth International Workshop on Patents and its Relation with R&D and Innovation

The Fifth International Workshop on Patents and its Relation with R&D and Innovation will be held from 19 to 20 September 2013 in Seville, Spain.

Link to event record: http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=events.document&EV_LANG=EN&EV_RCN=35706&pid=0

EUREKA a Eurostars: Příprava a podávání projektů 2013

BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a Regionální kontaktní organizací Západní Čechy si Vás dovolují pozvat na seminář

EUREKA a Eurostars: Příprava a podávání projektů 2013

který se koná 5. 6. 2013 od 9:30 v mítnosti UI127 na Západočeské univerzitě v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň.

Semináře bude zaměřen na programy na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslový výzkumu a vývoje – EUREKA a Eurostars. Účastníci semináře se dozví praktické informace týkající se předkládání projektů, hodnocení projektů či jakým chybám se při přípravě projektů vyvarovat.

Celou problematikou Vás provedou odborníci dlouhodobě spjatí s těmito programy:

  • RNDr. Svatopluk Halada – dlouholetý pracovník Sekreteriátu EUREKA v Bruselu,
  • Ing. Josef Martinec - národní koordinátor programu EUREKA/Eurostars
  • Ing. Miroslav Janeček, CSc. – předseda hodnotitelské komise programu Eurostars.

Termín semináře byl vybrán tak, aby poznatky na něm získané bylo možno využít pro přípravu projektů do letošní výzvy programu EUREKA/Eurostars.

Prezentace Fraunhoferova institutu pro střední a východní Evropu (MOEZ) z Lipska

Dne 9. května 2013 od 10 do 11:30 hodin se bude konat prezentace Fraunhoferova institutu pro střední a východní Evropu (MOEZ) z Lipska, která se uskuteční dne v prostorách Technologické agentury České republiky (Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6).

Hlavními řečníky budou přední odborníci na komercializaci vědeckých výsledků, Prof. Dr. Arno Basedow a pan Steffen Preissler.

Prezentace bude překládána z anglického do českého jazyka.

Kontaktní osobou semináře je Marcel Kraus – kraus@tacr.cz. Svou účast, prosím, potvrďte na výše uvedenou emailovou adresu nejpozději do 6. května 2013.

EURO-SME 2013

Event title: 'EURO-SME 2013', Dublin, Ireland

Date: 2013-06-11 Organiser: For further information, please visit: http://www.fp7ireland.com/Events.aspx?WCI=htmEvent&WCU=EVENT_PKEY=283

Summary: A conference entitled 'EURO-SME 2013' will be held from 11 to 12 June 2013 in Dublin, Ireland. The conference will consider the role of SMEs in two key initiatives of the European Union. First, it will look into Europe 2020 and its foreseen smarter, more ...

Link to event record: http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=events.document&EV_LANG=EN&EV_RCN=35659&pid=0

Seminář k mobilitě výzkumných pracovníků

8. dubna se v TC AV ČR uskutečnil seminář zaměřený na podporu mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků v 7. RP EU a v programu Horizont 2020.

Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete na http://www.fp7.cz/akce-marie-curie/detail-novinky/newid-8934/

Call for proposals for Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development

The European Commission has published a call for proposals for Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development.

Described in the 2013 People Work Programme, this initiative aims to reinforce the international dimension of European researchers' careers. It provides them with the opportunity to be trained and acquire new knowledge with a one to two-year experience in a high-level research organisation established in an Other Third Country, after which these researchers are expected to return and use their newly acquired knowledge and experience in a Member State or Associated Country.

Individual researchers, along with their host organisation in a Member State or Associated Country, shall submit a coherent research training project for the total duration of the contract. The fellowship is expected to be part of a structured, long-term personal career development plan that is coherent with past achievements and clearly defines the future aims of the researcher.

To see the official call announcement, please consult: Participant portalhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

To see partnership requests for this call, please consult: CORDIS Partners Servicehttps://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

Remarks: Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to consult the original call text.

Účast středoevropských a východoevropských zemí v 7. RP

Německé ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) vypracovalo analýzu účasti středoevropských a východoevropských zemí v 7. RP. Analýza se kromě přehledů a hodnocení snaží identifikovat problémy, na které tyto země při zapojení do 7. RP narážejí.

Studii naleznete na: http://www.fp7.cz/dokums_raw/moezsummaryfinal1_8121.pdf

Patička